Varför anpassad IT

Varför kursen anpassad IT

Idag är det långt ifrån självklart att man kan vara digitalt delaktig när man bor på gruppbostad eller har daglig verksamhet. Detta trots att datorer är bra på att kompensera för de svårigheter dessa personer har när det gäller att ta till sig information, minnas och återberätta, hantera pengar, hålla koll på tiden mm.

På Mora folkhögskola startade 2015 en helt ny kurs för unga vuxna personer som gått gymnasiesärskolan och som bland annat har svårt att ta till sig skriven information.
Hälsa, Natur, Kultur och Samhälle är våra teman.
Det vi gör ska upplevas motiverande, kursdeltagarna ska i möjligaste mån klara av det självständigt, de ska ha något att berätta när de kommer hem och de ska vilja komma tillbaka. Datorn med olika anpassningar är redskapet. På hemmaplan behöver det finnas en stödperson som också får utbildning genom detta projekt.

I den här filmen berättar vi om bakgrunden och målsättningen med kursen Anpassad IT för personer med utvecklingsstörning vid Mora Folkhögskola.

Film där Projektledaren berättar om kursen Anpassad IT

Om kursen anpassad IT

Vi gjorde också en film för att beskriva vad en distanskurs är, vad vår kurs skulle handla om och hur det ser ut på Mora folkhögskola. Syftet med filmen var att de som skulle söka kursen skulle få så mycket information som möjligt innan de sökte till kursen, de skulle också ha möjlighet att förbereda sig innan de kom till kursen första gången.

Film om hur det ser ut på Mora Folkhögskola

Att reflektera över och diskutera

A Vad är IT för dig? Hur använder du datorn? Om du fick välja vilken datorutrustning väljer du? Har du något favoritprogram när du skriver på datorn, jobbar med bilder, skickar e-post? är du aktiv på sociala medier, Facebook, Instagram? Använder du Google? Spelar du spel, lyssnar på musik eller tittar på film på datorn?
Hur skulle det vara att inte ha tillgång till datorn som verktyg?

B Varför har personer med utvecklingsstörning inte tillgång till det digitala samhället? Vilka möjligheter skulle datorn som redskap ge? Vilka hinder och risker ser du?

C Vad skulle du kunna göra för att för öka möjligheten för personer med utvecklingsstörning att bli digitalt delaktiga? Vad skulle behövas?