Att vara stödperson

Att vara stödperson

För att kunna delta i distanskursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” är ett av kraven att det finns minst en stödperson på hemmaplan som har till uppgift att stödja deltagaren. Dels så att datorn fungerar hemma, till exempel få igång Internet eller kontakta support vid behov och dels stödja deltagaren att göra de hemuppgifter som ska göras mellan träffarna. Stödpersonen ska vara ett pedagogiskt och motiverande stöd så att deltagaren kan växa och utvecklas. Hemuppgifterna handlar inte om IT utan berör kursens fyra teman Hälsa, Kultur, Natur och Samhälle. Datorn är verktyget att kommunicera och dokumentera.
Möt Roland Grund som delar med sig av sina erfarenheter att vara stödperson för Tomas.

Intervju med stödpersonen Roland Grund

Att reflektera över och diskutera

A Vilken/vilka är en stödpersons viktigaste uppgifter?

B Vad skulle du behöva för att vara stödperson?

C Vilken samverkan behövs och hur skulle den kunna se ut? Skola – hem – arbete -närstående