Utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning

Vad är det som är svårt och vad är inte svårt när man har en utvecklingsstörning och håller på med IT? Generellt gäller att datorer är bra på sådant personer med utvecklingsstörning har svårt för. Det vi säger i dessa filmer gäller i olika grad för olika personer, en del har en lindrig utvecklingsstörning medans andra har en måttlig utvecklingsstörning, en del läser andra inte, en del har problem med sitt uttal och några har fler funktionsnedsättningar inom till exempel autismspektrat. Alla är också olika individer med olika intressen och har haft olika möjlighet att utveckla egna styrkor.

Film om utvecklingsstörning

Titta också på filmerna där Cecilia Olsson, som är forskare och pedagog berättar om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning och hur man kan stödja personen.
Filmerna är 25-30 minuter

Vad är utvecklingsstörning

Att kompensera utvecklingsstörning


Att reflektera över och diskutera

A Vad är svårt när man använder datorn och har en utvecklingsstörning?

B Vad är lätt när man använder datorn och har en utvecklingsstörning?

C Hur kan dessa svårigheter kompenseras? Vilka styrkor kan man använda?


Material som nämns i filmen

Grepp om livet

Redauthäftet

Duschfilmen

Om pengar