Att använda bildstöd

Att använda bildstöd

Nedan finns tre olika filmer. Den första handlar om hur bilden kan användas som stöd i vardagen när man har en utvecklingsstörning. I den andra filmen får du lära dig göra bilder i programmen Irfanview och i Bildfabrikens Fotostudion. Den tredje filmen visar hur man enkelt kan jobba med bild och text i programmet Ord och Bildstudion som är ett av programmen i Bildfabriken från Trollreda.

Att använda bild som kognitivt stöd

Film där Projektledaren berättar om kursen Anpassad IT

Hur gör man bilder

Film om bilder

Bildstöd i Ord och Bildstudion

Film om programmet Ord och Bildstudion

Uppgift bildstöd

A Gör ett personligt packschema. Gör det tillsammans med en person med utvecklingsstörning och använd de bilder ni önskar.

B Välj en valfri instruktion eller ett recept. Välj något från vardagen och inte för komplicerad. Gör en bildinstruktion, så enkel som möjligt. Använd bildstöd. Du får själv välja i vilket program och vilka bilder du vill använda. Be någon prova instruktionen och skriva ner hur det går och hur han/hon tycker instruktionen fungerar. Justera instruktionen utifrån den feedback du fått.