EasyMail

EasyMail

För att kunna kommunicera med mail om du inte kan läsa eller skriva behövs ett anpassat e-postprogram. I filmen får du se hur programmet Easy Mail fungerar. Efter tre kursträffar kunde samtliga deltagare i kursen ta emot, skicka och bifoga bilder i sina mail. Folkbildningsnätet håller på att utveckla Easy Mail 2.0 då Easy Mail rent tekniskt är ett gammalt program som inte klarar att ta emot mail från till exempel smartphones och vissa andra e-postprogram. På kursen har vi inte haft några tekniska problem att skicka och ta emot mail inom gruppen.

Film om programmet EasyMail

Att reflektera över och diskutera

A Vad är idag svårt när det gäller att skicka mail för personer med utvecklingsstörning

B Hur skulle du introducera Easy Mail?