Ljudstöd

Ljudstöd

Hur kan ljud användas som stöd när man har kognitiva funktionsnedsättningar. I filmen nedan får du se hur du kan spela in och redigera ljud i gratisprogrammet Audacity eller hämta ljud från Internet. Det finns många olika webbplatser där man kan ladda ner ljud.

Film om att använda ljud

Uppgift ljudstöd

A Välj tre olika ljud. Du kan välja om du vill spela in ljud eller leta ljud på nätet.

B Fundera varför du valt dessa ljud och hur de skulle kunna användas som kognitivt stöd