Film

Film som kognitivt stöd

I programmet Moviemaker kan man göra film eller bildspel, lägga till ljud, musik eller berättarröst, animeringar och effekter samt texter. Man kan använda film till mycket. Till exempel att dokumentera och ha som stöd för minnet när man ska berätta vad man varit med om. Eller om man vill inspirera andra eller förklara något. Man kan också göra en instruktionsfilm.

Film om att redigera film

Uppgift gör din egen film

A Fundera ut vad du vill att filmen ska handla om. Filma, fotografera, spela in eller ladda hem ljud.
Spara materialet i samma mapp på datorn.
Du kan välja om du vill spela in ljud eller leta ljud på nätet.
Gör en film eller bildspel i Movie Maker. Spara ner filmen

B Visa filmen för någon du känner och be om feedback. Tänk på om du har personer med på filmen behöver du ha personens godkännande för att sprida filmen på nätet.