Rengöra datorn

Rengöra datorn

Vi upptäckte efter ett par träffar att några av deltagarnas datorer var smutsiga. För att slippa komma med pekpinnar och kritik och för att göra aktiviteten självständig köpte vi en fiberduk till alla deltagare. Vi angav en plats var trasan skulle förvaras och så skapade vi en bildbeskrivning. Detta var en övning för hela klassen och ingen behövde känna sig utpekad.

Det är viktigt att det inte kommer vatten i datorn, det är också viktigt att inte skärmen repas. När vi skulle göra bildstödet fanns det ingen bild på skaka trasan. Det momentet är särskilt viktigt för att undvika repor. I vår första arbetsbeskrivning använde vi en annan bild. Det tyckte inte skaparna av pictogram om, så de tillverkade en ny bild till oss. Under projektet har vi ofta bollat bildstöd med de som skapar pictogram och vi har påtalat behov av flera pictogram som saknats men som nu finns tillgängliga för alla på pictoonline Till exempel svettas och snöskor.

Dokumentet Beskrivning för nerladdning och utskrift

Bildstödet är tillverkat i Ord och Bildstudion, från Bildfabriken Trollreda