Om Projektet

Anpassad IT ‐ vägen till digital delaktighet


Den 1 mars 2014 startade projektet "Anpassad IT ‐ vägen till digital delaktighet". Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av FUBs forskningsstiftelse ALA och Mora Folkhögskola. Samarbetspartners är Mora och Rättviks kommuner samt Indies Omsorg AB.

Bakgrund

Idag står många mäniskor utanför det digitala samhället och klyftan bara växer. Syftet med detta projekt är att ge unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning möjlighet att öka sin digitala delaktighet och självständighet. Att som alla andra unga vuxna få möjlighet att använda datorn som redskap att kommunicera och dokumentera. En måttlig utvecklingsstörning medför svårigheter att läsa, skriva, hitta, strukturera, minnas, lösa problem, generalisera och planera. Idag finns många IT-möjligheter såsom uppläst text, bild‐ och ljudstöd, förenklad navigering, animeringar mm som kompenserar för dessa svårigheter. Dessa IT-möjligheter kommer målgruppen till del i alltför liten omfattning. För att IKT, Informations och Kommunikations Teknologi, ska bli möjligt för denna målgrupp behöver dessa personer stöd i sin nära omgivning.

Metod och målsättning

Projektet ska skapa en tvåårig distansutbildning vid Mora Folkhögskola "Anpassad IT i vardagen". Det finns 12 platser och kursen är öppen för sökande från hela Sverige. Deltagarna ska komma till skolan en vecka per månad. Mellan dessa kurstillfällen kommunicerar deltagare och pedagoger via anpassad IT. Kursens teman är hälsa, kultur, natur och medborgarskap och en del aktiviteter samplaneras med andra studerande vid skolan. På kvällar kommer deltagarna ha möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter. Dessutom ska projektet skapa en webbaserad utbildning för stödpersoner innehållande både tekniska, pedagogiska och nätetiska delar. För kommunikation och information ska en webbsida www.sikta.nu tas fram. Den ska innehålla en interaktiv metodbok och forum för erfarenhetsutbyte samt slutna konferenser för de som går de båda utbildningarna.

Projektets väg framåt

Målet är att distansutbildningen "Anpassad IT i vardagen" kommer att ingå i Mora folkhögskolas ordinarie kursutbud efter projektets slut. Efter avslutad projekttid kommer det finnas en webbportal och en lärgemenskap på nätet. Där både personer med funktionsnedsättning, deras stödpersoner samt övriga intresserade ska kunna mötas, utbyta erfarenheter och fortsätta sitt lärande.