Förr i tiden

Förr i tiden

I denna sammanställning av träffen ”Förr i tiden” är det svårt att dela upp i olika kursteman. Vi beskriver det utifrån de aktiviteter vi gjorde. Träffen inkluderade också en gemensam friskvårdsträff med hela skolan.

Så bodde man förr

Skolan ligger bredvid Zorns gammelgård och där fick deltagarna en guidning hur man levde förr. Miljön är uppbyggd med alltifrån gårdarna i byn till de små stugorna i fäboden. Deltagarna fick både se husen och gårdarna utifrån men hade även möjlighet att få gå in i både boningshus och förråd för att se möbler och redskap från förr.

Gamla arbetssätt

Deltagarna fick både en demonstration och möjlighet att själva prova både hur man tvättar med tvättbräda och hur man kärnar smör. En smörkärnare visades, men för att vispa grädden till smör användes en modern elvisp. Det tog lång tid innan det blev smör. Deltagarna fick använda sitt eget smör på kvällsfikat. Deltagarna provade på att baka tunnbröd och grädda i kakorna i en vedeldad ugn. Det var många nya moment att lära in.

Gamla kläder

På skolan finns en teatergarderob. Pedagogerna hade plockat ut både herr och damkläder från förr och vi ordnade en modevisning med både cat-walk och konferencier. En utmaning var att hitta tillräckligt många kläder i rätt storlekar att välja bland. Det fanns inte kläder så alla blev nöjda. Vi fick se exempel på hur svårt det kan vara att hantera en sådan besvikelse när man har en måttlig utvecklingsstörning och en intelligensålder mellan 5-8 år. ”Hon tog glitterklänningen..” sa en gråtande deltagare. Vår pedagog hanterade detta på ett professionellt sätt. Till slut deltog alla i modevisningen från förr, förutom de tre som redan innan tydligt sagt att de inte tänkte vara med.

Gamla sånger

I aulan sjöng vi både folkmusik och gamla visor till flygeln, till exempel ”Kom Per och Jöns ta Ola med” och "Mora långdans". Vi gjorde också flera sånglekar som vi filmade varav ”Bro Bro Breja” blivit flera av deltagarnas favoritfilm från kursen.

Friskvårdsdag med lekar från förr

Under denna förmiddag fanns två valbara pass, ett före fikat och ett efter. Vår kurs ordnade aktiviteten Lekar från förr som var öppen för alla som så önskade på skolan. Det fanns tre stationer deltagarna växlade mellan

• Kasta gris, fingerfigurer med tråd och rockring
• Hoppa hopprep och hoppa twist
• Kasta hästsko

Flera av deltagarna i kursen Anpassad IT uppskattade särskilt att delta i aktiviteter med övriga studerande på skolan. I aktiviteten kasta gris eller hoppa hopprep märks inte funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Dessa möten uppskattades av både övriga studerande och pedagoger på skolan.

När det gällde valbara aktiviteter bedömde vi att inte alla alternativ skulle fungera för kursens deltagare. Ett begränsat antal aktiviteter presenterades för deltagarna, någon valde promenad och några valde rörelselekar.

En sak vi lärde oss på denna friskvårdsdag var vikten av tydlighet. En deltagare blev mycket ledsen när hon på första passet skulle vara på en annan aktivitet än den hon valt. För henne var det inte tydligt att den valbara aktiviteten var på andra passet. Funktionsnedsättningen utvecklingsstörning medför bristande tidsuppfattning och svårigheter att ta in information speciellt om det kommer flera budskap i samma mening. I våra egna aktiviteter finns hela tiden ett skriftligt schema med bilder som svarar på frågorna, vad, när, var, med vem, hur länge och vad händer sen. Schemat satt alltid väl synligt på klassrumsdörren och blev det någon förändring meddelades det tydligt. Kring denna gemensamma friskvårdsdag hade vi inte samma tydliga information.

I kulturläxa till nästa träff skulle deltagarna prata med någon gammal person i sin familj för att höra hur de lekte förr i tiden och vilka sånger de sjöng. I naturläxa skulle deltagarna ta reda på vilket godis som fanns förr i tiden.