Känslor

Känslor

IT - lektion

Vilka känslor känner vi till? Vi började denna träff med att titta på pictogrambilder på olika känslor. Vi gick laget runt och deltagarna fick beskriva vilken känsla de tyckte bilden förställde. Det blev många bra kommentarer och skratt. Det fanns en stor samstämmighet i hur gruppen tolkade de olika bilderna och vilken känsla ritaren velat symbolisera. Det var bara bilden vimmelkantig som inte stämde. Där tyckte de flesta deltagarna att bilden föreställde någon som var full. Vi hade valt att ha textlösa pictogram så skolstödpersonerna kunde delta på lika villkor. Kring några begrepp blev det fler reflektioner och kommentarer än kring andra. Det var maktlös, kär, ensam.

Deltagarna fick i läxa att titta på pictogrammen om känslor med sin stödperson hemma. Bilderna lades in i programmet Starta. Likaså fick de en övning om att beskriva en händelse och tala om hur de hade känt sig, vad de tänkte och gradera känslorna på en termometer samt beskriva var i kroppen de kände känslan. Materialet är hämtat från Cat Kit och heter Samtalsark.

Powerpoint om känslor för nerladdning

Samtalsark för nerladdning

Kulturlektion

På kulturlektionen fortsatte vi att arbeta på temat känslor. Deltagarna fick ropa ut olika känslor, visa olika känslor med kroppen. Vi provade olika övningar med kroppspråk, att stänga någon ute och välkomna någon i gemenskapen. När vi hade jobbat med känslor på olika sätt filmade vi också olika känslouttryck.

Naturlektion

Vi startade med att gå igenom lite fakta om ljud och försökte besvara frågan om vad som krävs för att vi över huvud taget ska höra ljud?
Ljudet måste färdas genom luften. Vi tänker ofta inte på att luft är ”något”. Luft går ju inte att se. Ljud uppstår när någonting vibrerar (rör på sig) och detta gjorde vi några experiment för att visa:

1. Varje elev fick ett gummiband att försöka få ljud med
2. Deltagarna prövade på gitarr att få strängarna att vibrera + tonhöjd och volym
3. De lade en plastlinjal över en bordskant och uppmanades att: Slå till!
4. De fick pröva slå an en stämgaffel, först i luften, sedan mot ett bord.
5. Vi gjorde en trådtelefon av två plastmuggar, tändstickor och en 5 m lång tråd

Vi diskuterade sedan varför det är viktigt att höra. Vad har vi vår hörsel till? Vi samtalade också om att det finns ljud som man upplever som störande, obehagliga och rent av otäcka och varför man tycker så. Naturligtvis kom vi in på att vår kropp också ger ljud ifrån sig (rap, prutt, hostning, nysning, hicka, knak i lederna, kurr i magen osv)

Vi såg en film: Ljudlabbet: Kroppsljud – UR Skola (det finns många fler ljudlabbsprogram där t.ex. hemmaljud, trafikljud, sportljud …) Kräver skolinloggning.

Vidare hade vi en ljud-gissnings-tävling med djurläten från en bondgård. Vi hade googlat farm animal sounds. Avslutningsvis spelade vi upp en rad ljud från kropp och natur och där eleverna fick kryssa i vilken känsla som kommer upp när de hör ljudet.

Övningsuppgift Ljud för nerladdning

Ljuden hämtades från www.soundjay.com

Inför vårt kvällsmys hade en skolstödperson förberett ljudbingo. Ljuden var hämtade från soundbible.com och bilderna till deltagarnas bingobrickor från Google. Ett ljud spelades upp på till exempel ett djurläte och deltagarna skulle då kryssa för rätt djurbild och försöka få en full rad.

Hälsa rörelse lektion

På Hälsa rörelse lektionen fick deltagarna gå en Sök och finn - promenad där de skulle leta efter något som var gömt på varje station och dessutom beskriva vilken känsla det väckte.

Hälsa mat lektion

Denna träff var i november och det passade att vi använde Halloween med alla skräckeffekter för att symbolisera känslor. Deltagarna fick förbereda en Halloweenfest vi skulle ha på kvällen. På menyn stod:

• Långa fingrar
• Spökbål
• Häxspett
• Häxmat med spökröra
• Spökmaränger

Recept för nerladdning

Deltagarna hade i god tid fått veta att de skulle ha med sig utklädningskläder för Halloween. Faddrar var inbjudna till festen, både de och vi personal hade uppmanats att klä ut oss. Festen började med en spökpromenad i skolans kulvert med skelett, spindelnät, hin håle, en uppstoppad varg. På tillbakavägen fick de gå in i ett mörkt rum med endast en kandelaber och lyssna på spökmusik. Vandringen var i grupper om två och alla hade en fadder eller skolstödperson med sig på spökvandringen. Därefter bjöd Anpassad IT-gänget till fest i matsalen. På menyn stod de spökrätter deltagarna lagat på dagen. När vi ätit oss mätta avslutade vi festen med allsång.