Sinnen

Sinnen

I denna sammanställning av träffen ”Sinnen” är det svårt att dela upp redovisningen i våra olika kursteman. Vi beskriver det utifrån de aktiviteter vi gjorde.

Smak

Vår hälsopedagog hade förberett Citrusprovning. Alla deltagare fick ett protokoll framför sig. På protokollet fanns en ruta att lägga frukt i, en tom ruta att ställa sin juice i samt en ruta att rita på. Deltagaren skulle rita ett ansikte hur juicen smakade. Vid sidan av protokollet fanns ett glas med vatten att skölja munnen mellan provningarna. När deltagarna fick ett glas med nypressad juice skulle de välja rätt frukt, placera glas och frukt på protokollet samt rita in hur de tyckte juicen smakade. Efter att ha fått smaka fem olika juicer rättades protokollen tillsammans. Deltagarna fick också prova att göra juice i en citruspress. Lektionen avslutades med att titta på bilder på datorn hur smakerna sitter på tungan.

Känsel

Att använda och bli medveten om sin känsel var målet med övningen. Vår naturpedagog hade förberett en stor låda med ett hål så att deltagaren skulle kunna stoppa in sina händer för att känna på olika föremål. För att inte deltagaren skulle kompensera med sin syn fanns ett förhänge för hålet. I lådan fanns det mjuka, vassa, blöta, torra, kladdiga föremål som deltagaren fick känna på och försöka namnge. Det var en uppskattad övning.

Lukt

Luktsinnet var temat för dagen. Vi började med att ta en liten vårpromenad ner till sjön. Om vi skulle öva upp vårt luktsinne kunde vi väl lika bra börja ute. Kanske var det så att vi kunde känna att det luktade vår? Vilka lukter kan man känna ute i naturen? Förutom att känna på naturliga lukter hade jag placerat ut ett tiotal burkar med olika dofter. Vi gjorde en ”sök-och-finn-lek” där deltagaren fick kryssa i om han/hon kunde tänka sig att äta det som doftade.

Lukt, går att äta - övningsblad för nerladdning

Tankar från mig som naturpedagog när jag har planerat lektionerna.
”Naturen är viktig för mig. Jag har en stark relation till naturen. Man bryr sig om det man har en relation till och därför vårdar man den relationen. Men hur kan man få den relationen till naturen om man inte fått den redan? Jag tror att leken kan vara en bra väg. När man leker tappar men de invanda beteendena och kommer i ett tillstånd av här och nu. Leken skapar närhet och spänning. Så leken kan fungera som en dörröppnare. De erfarenheter vi får skapar relationer till andra deltagare, men också till den omgivande naturen. Det är i alla fall min förhoppning.”

Väl inne igen fortsatte vi att utforska luktsinnet. Vi kan ju skilja på en enorm mängd olika dofter (10 000) medan vi bara kan känna fem smaker.
Varför är det så viktigt att känna så många lukter?
När kan vi ha nytta av att kunna lukta?
Experiment: Vi gjorde en mängd olika undersökningar av vårt luktsinne och hur det fungerar.

Övningar Luktsinne för nerladdning

Läxa: Att hemma gå och lukta några dagar och ta reda på vad som de tycker luktar gott och vad som de tycker luktar illa?

Hörsel (se även Träffar Känsel)

Vi startade med att gå igenom lite fakta om ljud och försökte besvara frågan om vad som krävs för att vi över huvud taget ska höra ljud? Ljudet måste färdas genom luften. Vi tänker ofta inte på att luft är ”något”. Luft går ju inte att se.

Ljud uppstår när någonting vibrerar (rör på sig) och detta gjorde vi några experiment för att visa:

1. Varje elev fick ett gummiband att försöka få ljud med
2. Deltagarna prövade på gitarr att få strängarna att vibrera + tonhöjd och volym
3. De lade en plastlinjal över en bordskant och uppmanades att: Slå till!
4. De fick pröva slå an en stämgaffel, först i luften, sedan mot ett bord.
5. Vi gjorde en trådtelefon av två plastmuggar, tändstickor och en 5 m lång tråd

Vi diskuterade sedan varför det är viktigt att höra. Vad har vi vår hörsel till? Vi samtalade också om att det finns ljud som man upplever som störande, obehagliga och rent av otäcka och varför man tycker så. Naturligtvis kom vi in på att vår kropp också ger ljud ifrån sig (rap, prutt, hostning, nysning, hicka, knak i lederna, kurr i magen osv)

Vi såg en film: Ljudlabbet: Kroppsljud –UR Skola (det finns många fler ljudlabbsprogram där t.ex. hemmaljud, trafikljud, sportljud …) Kräver skolinloggning.

Vidare hade vi en ljud-gissnings-tävling med djurläten från en bondgård. Vi hade googlat farm animal sounds. Avslutningsvis spelade vi upp en rad ljud från kropp och natur och där eleverna fick kryssa i vilken känsla som kommer upp när de hör ljudet.

Övningsuppgift - Ljud från kropp och natur - för nedladdning

Ljuden hämtades från: www.soundjay.com

Ljudbingo

Inför vårt kvällsmys hade en skolstödperson förberett ljudbingo. Ljuden var hämtade från soundbible.com och bilderna till deltagarnas bingobrickor från Google.