Skogen

Skogen

Naturlektion

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt ute i naturen, precis som vi gör idag, men den ställer också krav på oss att visa hänsyn och vara varsamma mot natur och djurliv. Detta med vad man får och inte får tränade vi på genom att vi gick en runda i naturen och besvarade och funderade över exempel ur allemansrätten. Exemplen var utplacerade i förväg.
Ett urval av exempel och frågor hade hämtats från Naturvårdsverket förslag till tipsrunda.
Deltagarnas kunskaper kontrollerades sedan genom att de fick besvara ett antal frågor om allemansrätten som vi plockade från materialet.”Vad kan jag om allemansrätten”
Efter klarat prov delades sedan allemansrätts-diplom ut.

Diplom som Per fick av kursens naturpedagog Lars

Om man vill veta mer och få mer material till en lektion om allemansrätten finns information på www.naturvardsverket.se/allemansratten

Länk till Film om allemansrätten som alla deltagare fick inlagda i sina datorer i programmet Starta.

Hälsa rörelse lektion

Att gå i skogen ger träning och utgör en naturlig utmaning. Förutom alla syn- och hörselintryck utmanas också balanssinnet. Vi planerade vår skogsdag vid Österdalälven. För att ta sig dit var det en strapatsrik promenad över stock och sten, ned och uppför backar och på spångar. Alla deltagare utom en, som använder rullator, gick den dryga kilometern till vår lägerplats och åtta av tolv deltagare gick tillbaka. Det var också möjligt att köra fram med bil. Det behövde vi för att få med oss allt material. När vi kom fram fanns madrasser på backen att vila på. För den som inte kan sätta sig på backen fanns en säng. Dagen innehöll även en frågepromenad ute i naturen. Under den promenaden bytte vår deltagare med rullator ut denna mot en arm att hålla i och kunde till allas förvåning följa med. Någon deltagare hade mailat innan träffen och sagt att hon inte kunde följa med för att det inte fanns någon toalett i skogen. Skolan köpte en fristående toalettstol med hink och ordnade en skogstoalett med vatten, tvål, handduk och toapapper uppsatta i buskarna runt toalettstolen.

Hälsa mat lektion

På denna utflykt skulle deltagarna laga mat ute. Deltagarna delades in i två grupper, medan den ena gruppen lärde sig om Allemansrätten fick deltagarna i Hälsa mat-gruppen varsin uppsättning redskap, ingredienser samt ett bildrecept för att baka pinnbröd. Efter en dryg timme bytte deltagarna grupp. För de som behövde fanns gluten- och laktosfria ingredienser och recept. Alla fick hitta sig en arbetsyta. Det enda bord som fanns räckte inte till alla. Att själv hämta sig en pinne ingår också när man ska baka pinnbröd. Vid eldstaden brann redan elden. När deltagarna kom fram till lägerplatsenen också så fanns det färdigkokt kaffe som uppskattades mycket. De deltagare som behövde fick hjälp att grädda sitt bröd. Pinnarna märktes med namn, både för att det är kul att äta sitt eget bröd men också för att det är mycket viktigt att få sitt eget bröd om man inte tål gluten.

Till lunch skulle vi äta wok. En stor wokpanna placerades på elden och på filmen kan du se hur vår hälsopedagog tillagade lunchen så den skulle passa alla både vad det gäller tycke och smak samt utifrån vad man tål. På kursen Anpassad IT har vi kunnat beställa matvaror och låna utrustning från folkhögskolans kök när vi gjort olika aktiviteter utomhus.

Hälsa skapande lektion

Deltagarna fick samla växter till det tittskåp de skulle tillverka dagen efter och lägga växterna i en uppmärkt påse. På lektionen fanns förutom det insamlade materialet en kartong till varje deltagare, klister, saxar, färger, band, tejp, stickers, gamla tapeter och mycket annat. Vår hälsopedagog hade gjort en förlaga och efter att hon berättat om uppgiften satte alla deltagare igång att skapa sina personliga tittskåp. På vägen från kafferasten fotades alla deltagare ute på skolgården framför en grön buske. Flera av deltagarna valde att ha med den bilden i sitt tittskåp. Tittskåpen ställdes ut i matsalen så att alla studerande på folkhögskolan kunde få möjlighet att beundra konstverken. Kursen anpassad IT är den kurs på skolan som har de kortaste utställningarna, bara 24 timmar. Nästa dag när det var dags för hemfärd plockades tittskåpen ner för att sättas upp igen men då i deltagarnas hem. Att göra dessa utställningar har betytt mycket för deltagarna, de har fått frågor och positiv feedback från övriga studerande och personal på skolan. Det har varit ett sätt att visa vad vi på kursen Anpassad IT arbetat med, men också ett led i att deltagarna ska inkluderas samt att naturliga möten möjliggörs.

Kulturlektion

Som avrundning på skogsdagen slog vi oss ner runt vår kulturpedagog som tagit med gitarren. Hon hade med sig sånghäften men vi började med låtar som alla kunde och som vi sjungit tidigare. Och som alltid gick hon laget runt och frågade om det var någon låt som deltagaren ville att vi skulle sjunga.

Alla kursens teman skulle rymmas i denna skogsdag. Är vi ute har vi alla aktiviteter ute. Det betydde i detta fall att ta med oss musiken ut i skogen och ha de välbekanta låtarna i en ny miljö. För att detta ska bli bra är pedagogernas gemensamma planeringsträffar, då vi bestämmer teman och bollar idéer, så viktiga. ”Det har varit ett framgångsrecept för våra träffar” konstaterar vår kulturpedagog.