Vara tillsammans

Vara tillsammans

IT lektion

Det är en mänsklig rättighet att veta om hur kroppen fungerar, om relationer och om sex. Kursdeltagarna hade fått i läxa att gå in på webbplatsen www.mittprivatliv.se och välja ut något de ville visa sina klasskamrater på nästa träff. Den webbplatsen är Anpassad IT när det är som bäst. En länk till webbplatsen med en bild från programmet hade lagts in i programmet Starta. Deltagarnas stödpersoner hade fått mail från oss, där vi berättade om webbplatsen, ifall det skulle komma frågor. Webbplatsen handlar om kroppen, känslor, relationer och sex. Den långa projektorsladden, som vi brukade använda och som gjorde det möjligt för deltagarna att sitta vid sin egen dator och redovisa läxan, var trasig. Därför kunde vi inte koppla upp deltagarnas datorer denna gång, utan varje deltagare fick redovisa på kursledarens dator. Alla hade gjort läxan och de hade uppskattat denna läxa. Alla, utom en, kom fram och visade något från sidan. Det blev många bra följdfrågor. Var har du träffat dina kompisar? Vad tycker du om och vad tycker du inte om? osv. Lektionen innehöll både respekt och fniss. När det var den sista deltagarens tur uttryckte han ”Ni har ju visat allt”. Materialet är konkret, interaktivt och besökaren har möjlighet att välja om han/hon vill ha texten uppläst. Vi har från flera stödpersoner hört att detta material har uppskattas av andra på gruppbostaden. Att man tittat och lyssnat på det många gånger. Vi har också hört att någon gruppbostad fått samtal från daglig verksamhet ”Vad gör ni egentligen, de pratar om sex”.

Naturlektion

Att vara tillsammans med andra människor är något av det viktigaste i livet, men det är också svårt. Vi började med att se lite närmare på hur det är med tjejer och killar. Är det skillnad på hur man ska vara om man är en kille eller en tjej? Hur ska en kille vara? Hur ska en tjej vara? Varför?

Hur är det i naturen? Där finns det ju också tjejer och killar, fast där kallar vi dem honor och hanar. Vi började med att se hur det går till hos växterna. Hur kan killblommor och tjejblommor träffas? Hur får de barn?

Experiment: alla deltagare fick en blomma, några en killblomma, några en tjejblomma. Deltagarna fick nu fundera på hur dessa skulle kunna träffas, då de ju sitter fast i marken och inte kan röra sig. De kom fram till att växterna många gånger måste få hjälp, ibland av olika insekter, fåglar eller andra djur.
Vi gick sedan in på You Tube, på Natursidan och på Rolfs naturblogg för att se på hur hannar med hjälp av dans, kamp, färger etc. försöker imponera på honorna, så att de skall välja just dem.
Tips: sök på parningsritualer, parningsspel.

Kultur

På kulturlektionen fick deltagarna träna på hur det gick till att bjuda upp till dans. Vi använde rollspel och provade både hur man skulle göra det på ett juste sätt och motsatsen. Skolstödpersonerna fungerade som rollmodeller och det blev mycket humor.

Hälsa rörelse

Kursen anordnade dans med riktig orkester. Deltagarna hade fått inbjudningar att dela ut till sina kompisar. Övriga studerande på skolan och Mora Dansklubb hade bjudits in. Den inkluderande dansen uppskattades av både deltagare, gäster och oss personal. Flera av gästerna gick upp på scenen och sjöng eller spelade med orkestern. Några spelade luftgitarr. När en av kursens deltagare sjöng missade vi att filma henne. Vi fick möjlighet att göra ett ljudspår med hennes sång som lades ovanpå en Tina Turner låt i en studio. Det blev bakgrundsmusik till ett bildspel från kvällen som vi visade på MVTe Mötesplats Välfärdsteknologi januari 2017.

För att alla skulle komma igång startade dansen med 45 min danskurs. Sen spelade orkestern non stopp i tre timmar och det dansades hela kvällen. Att få ordna en dans och bjuda in sina kamrater ger stolthet.
För några av gästerna fungerade löftet från en av orkestermedlemmarna, att han skulle bjuda på en öl, om de bjöd upp till dans som en extra morot.

Dansinbjudan för nerladdning

Hälsa mat

Inför kvällens dans fick deltagarna blanda alkoholfria drinkar och bygga en bar. Deltagarna och skolans vaktmästare hjälptes åt att bära bord, stolar och en skärm. Vi lånade fina dukar från förråden. I rollspel tränade deltagarna på att stå i baren och sälja drinkar samt tilltugg. Ett pratstöd hade skapats för att vara ett minnesstöd när kunderna skulle komma. Likaså gjordes en prislista med bildstöd. Efter dansen räknade vi tillsammans ut hur mycket pengar vi sålt för. Vi använde programmet Min plånbok och började med att skriva in hur mycket vår hälsopedagog hade handlat ingredienser för. De pengar som blev över, dvs vinsten, bestämde klassen över. De beslutade att köpa ingredienser till smoothies som vi skulle festa på när vi hade filmkväll vid nästa träff. På morgonen efter dansen hjälptes hela klassen åt att städa undan i gymnastiksalen, bära tillbaka alla möbler, ta rätt på överbliven bål och popcorn och sopa golvet. Eftersom vi var så många och alla hjälptes åt gick det snabbt. Att städa en hel gymnastiksal är på riktigt och vi hade fått låna bra utrustning. Det märktes att deltagarna hade roligt och de såg stolta ut när vi gick tillbaka till klassrummet.

Prislista för nerladdning

Pratstöd i baren för nerladdning