Nätsäkerhet

Nätsäkerhet

Den här filmen handlar om Internets olika användningsområden, nya möjligheter men också risker som finns på nätet, om att fara illa, om att för mycket Internet kan vara ohälsosamt mm.

Film om internetsäkerhet

I projektet har vi formulerat regler vad som är ok och bra att göra med sin dator, vad som är på gränsen och vad man inte ska göra.

Ladda ner dokumentet Arbetsmaterial - regler


Att reflektera över och diskutera

A Vad kan vi som vuxna/personal/anhöriga/ göra för att personer med utvecklingsstörning ska få tillgång till alla nätets möjligheter och fortfarande vara trygga och säkra.

B Hur ska vi vara mot varandra på nätet, när vi skickar e-post, chattar, skriver på facebook och så vidare?


Länktips

Motverka nätmobbing - råd till dig som är vuxen En rapport från .se av Åsa Secher

Ungas säkerhet på nätet. En föreläsning av Elza Dunkels Forskare och debattör

Publikationer om näthat - här finns en massa publikationer där man verkligen kan grotta ner sig eller bara skumma igenom. Man laddar ner som pdf filer och de publikationer jag tittat på är kostnadsfria. Här finns mycket om näthat och främst i publikationen ”Hat på nätet” finns många bra exempel på vad något man säger kan få för juridiska följder men framförallt en hel del exempel man kan jobba vidare med tillsammans med brukarna.

Datainspektionen - Oschysst behandlad på nätet

Surfalugnt.se

Medie och informationskunskap för gymnasiesärskolan och andra lässvaga grupper

Övningar att ladda ner

www.iis.se - rapporter från .se bland annat den ni tidigare haft om just nätmobbning

www.friends.se - jobbar mycket med att ungdomar inte ska fara illa på nätet

www.juridikinstitutet.se - rekommenderas av friends

Här är ett program -sexbyrån, som sändes på tv förut. Detta med känslor, relationer, sociala samspelet tas upp. Det är personer med funktionshinder som gör programmet. Det finns olika klipp att se på. Ett handlar om Nätet.